🌼MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN🌼

🌷Kdy je MDŽ 2019 (datum) a jak vznikl – historie

MDŽ se každoročně slaví 8. března. Tento svátek mezinárodně uznává i Organizace spojených národů (OSN), a to od roku 1975. Jde o památný den a jakousi oslavu stávky švadlen v New Yorku (1908), které se snažily získat občanskou rovnost a volební právo, chtěly také zkrátit pracovní dobu a zvýšit platy. Demonstrace, z nichž největší se odehrála 8. března 1908, podporovala Socialistická strana USA. Poprvé byl Svátek žen slaven 28. února 1909.

O rok později se o pořádání mezinárodního svátku žen výrazně zasadila německá politička Clare Zetkin – v roce 1911 se poprvé slavil se vyspělých zemích Evropy a USA, neměl ale ještě pevné datum.

K ustálení svátku došlo až po 1. světové válce, na konkrétní datum měla velký vliv rozsáhlá demonstrace žen v ruském Petrohradě, které chtěly mj. volební právo. Ta se konala 23. února 1917 podle tamního juliánského kalendáře – dle kalendáře gregogiánského šlo o datum 8. března. Od této události se svátek rychle rozšířil.

U nás byl svátek zpopularizován především KSČ, nesměly chybět rudé karafiáty. Po roce 1989 jeho popularita velmi opadla. V roce 2004 podepsal prezident Václav Klaus znovuzavedení MDŽ do kalendáře, a to jako významný den.

Mnozí z nás tento svátek berou jako „komunistický“ a nijak jej neslaví, vy už ale po přečtení předchozích informací v tomto článku víte, že jej komunisté nevymysleli.

🌸MDŽ dnes

MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ uznalo také mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby – nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru.
Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich rovnoprávnost.

MDŽ a 8. březen je tedy možná částečně poznamenán svou komunistickou minulostí, kdy se ho komunistická politická elita v Československu zmocnila k využití své propagandy. Jde však o den uznávaný v různých částech světa. Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec. Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech uspokojující. Je nutné dále prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích je navíc nutné dále bojovat za ženská práva, kterých se tam ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století. MDŽ nám tedy připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus cesty, dlouhý kus cesty má ale ještě před sebou.

 

Komplexní diagnostická konzultace za 1250,- Kč 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.